← To exponential.eu

Exponential Regionals

Ďalšie informácie už čoskoro

Našou spoločnou VÍZIOU je, aby sa reprodukcia a multiplikácia stali normou v jazyku a správaní cirkvi v Európe!

Čo je Exponential?

Exponential Europe je rastúca komunita lídrov, ktorí sa usilujú o akceleráciu multiplikácie zdravých reprodukujúcich saspoločenstiev, ktorých centrom je evanjelium. Vystrojujeme zakladateľov hnutí aktívnymi princípmi, nápadmi a riešeniami. Našou vášňou je akcelerácia multiplikácie skrze tých, ktorí zakladajú hnutia.

Poď ďalej!

“Chceme ťa vziať so sebou na našu spoločnú cestu spolupráce:
Spolu s Bohom,
Spolu s rodinou,
Spolu v tíme a
Spolu v sieti.”

Si pripravený sa pridať?

Zostaňme v kontakte!

Scroll to Top